Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rusiec

Wyszukiwanie zaawansowane

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzenie Nr 15/2024

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 8 lutego 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 i poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz § 8 uchwały nr LXXXI/503/2023 Rady Gminy Rusiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14.12.2023 r. poz. 10335) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, w następującym składzie:

1) Monika Foltyńska - Przewodniczący Komisji Konkursowej – przedstawiciel Wójta Gminy Rusiec,

2) Żaneta Wiśniewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej – przedstawiciel Wójta Gminy Rusiec,

3) Agnieszka Brzezowska – Członek Komisji Konkursowej – przedstawiciel Wójta Gminy Rusiec.

§ 2. Komisja Konkursowa działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy z chwilą przedłożenia Wójtowi Gminy Rusiec protokołu rekomendacji co do wyboru ofert .

2. Komisja konkursowa pracuje w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 35.

3. Zobowiązuję członków Komisji do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, przetwarzanych podczas prowadzonego postępowania konkursowego, a także sposobu ich zabezpieczenia zarówno w trakcie jak i również po zakończeniu prac przez Komisję Konkursową.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarzadzenie powołanie komisji i regulamin kultura fizyczna 2024 (PDF, 1,012.58Kb) 2024-02-08 10:43:48 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Foltyńska

Data wytworzenia:
08 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Foltyńska

Data publikacji:
08 lut 2024, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Monika Foltyńska

Data aktualizacji:
08 lut 2024, godz. 10:43