Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rusiec

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds. ochrony środowiska

 

I. Wymagania niezbędne:

 1.  wykształcenie wyższe;
 2.  obywatelstwo polskie;
 3.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6.  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 7.  nieposzlakowana opinia;
 8.  prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem osobowym;
 9. doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej;

II. Wymagania dodatkowe:

  1. preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne;
  2. preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewnych zagadnień;
  3. znajomość regulacji prawnych w zakresie stanowiska ds. ochrony środowiska, w szczególności przepisów ustawy, m.in: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody,  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o grobach i cmentarzach wojennych, o samorządzie gminnym, znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego; znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  4. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Kwestionariusz kandydata od 4 maja (DOC, 36.00Kb) 2022-11-24 09:37:05 1
nabór na wolne stanowisko - ds. ochrony środowiska (PDF, 416.41Kb) 2022-11-24 09:37:05 10
obowiązek informacyjny (PDF, 154.08Kb) 2022-11-24 09:37:05 0
oświadczenia kandydata (DOCX, 12.60Kb) 2022-11-24 09:37:05 1
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 923.86Kb) 2022-11-24 09:37:05 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Pawlak

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Pawlak

Data publikacji:
24 lis 2022, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Monika Pawlak

Data aktualizacji:
24 lis 2022, godz. 09:38