Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rusiec

Wyszukiwanie zaawansowane

LXXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rusiec z dnia 12 lutego 2024 r.

Uprzejmie zapraszam na obrady LXXXVI Sesji Nadzwyczajnej, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 15.30.

 

   Porządek obrad LXXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad LXXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności Sesji Nadzwyczajnej.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXIII Sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 21 grudnia 2023 r.

5. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 grudnia 2023 r.

6. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 10 stycznia 2024 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2024 – 2031,

   2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2024 r.,
   3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej”,
   4) przyjęcia Programu osłonowego Gminy Rusiec  pn. „Wsparcie seniorów – opieka na odległość na rok 2024”,
   5) przystąpienia  Gminy  Rusiec  do realizacji  Programu ,,opieka  wytchnieniowa” dla  Jednostek Samorządu  Terytorialnego – edycja  2024,
   6) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rusiec na rok 2024,
   7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusiec,
   8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny,
   9) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad LXXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                                     /-/ Rafał Rabenda


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Pawlak

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Pawlak

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Monika Pawlak

Data aktualizacji:
15 lut 2024, godz. 14:28